Bli medlem

Så här gör Du för att enkelt bli medlem i Triumph Owners Motorcycle Club of Sweden:
Betala in medlemsavgiften till Bankgiro 5231-3046 och uppge OCR-nummer 9900879 som referens. Fyll också i dina uppgifter nedan*.

Medlemsavgiften är 260:-. Familjemedlem betalar 100:-, förutsatt att fullbetalande medlem finns i familjen. Familjemedlem skriver även medlemsnummer på den i familjen som är fullbetalande medlem. Om du går med i klubben efter 1:a oktober så gäller den även för nästföljande år. Inom ca: 3 veckor så kommer medlemskort och ett välkomstpaket med posten.

I och med att Du ansöker om medlemskap så innebär det även att Du lämnar Ditt medgivande till att vi lagrar Dina uppgifter på data. Utöver de uppgifter Du lämnar nedan datalagrar vi även de uppgifter vi behöver för att administrera medlemsavgiftsbetalningarna samt distrikt. Mer om detta kan Du läsa på klubbens integritestpolicy, klicka här

Har Du fått en tidigare uppgift om Plusgiro så glöm det, vi har bytt till Bankgiro!!

International Payments of membership fee could be transmitted to:
IBAN: SE63 6000 0000 0004 9959 3251
BIC/SWIFT: HANDSESS
Name: TRIUMPH OWNERS MOTORCYCLE CLUB

Sidan uppdaterad 2018-09-23

Ansökan av medlemskap

Klubben har en Break Down lista (BRÖ) där medlemmar "i nöd" efter vägarna kan hitta någon i närheten som de kan kontakta för hjälp. Om Du vill vara med på den listan för att kunna lämna hjälp så kan Du fylla i vad Du kan bidra med:

BärgningReparationÖvernattning


Jag vill bli familjemedlem. Vi har redan en fullbetalande medlem i familjen som bor på samma adress:

Ja tack

Fyll i namn och medlemsnummer på fullbetalande medlem: