Organisationer

För att få ut så mycket som möjligt av vår hobby så är Triumph Owners Motorcycle Club (TOMCC) ansluten till eller jobbar tillsammans med några olika organisationer.

MHRF

Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF) är en politiskt obunden och ideell sammanslutning av svenska föreningar som verkar för bevarandet av tekniskt och historiskt intressanta motoriserade landsvägsfordon och för främjandet av, förståelsen för och kunskapen om motorismens historia. MHRF grundades 1 februari 1969 av 13 klubbar med sammanlagt 1 860 medlemmar. Idag består MHRF av 156 klubbar med cirka 95 000 medlemmar.
Det är riksomfattande klubbar med allmänt motorhistorisk inriktning som t ex Automobilhistoriska Klubben (AHK) eller Motorhistoriska Sällskapet i Sverige (MHS). Men MHRF rymmer också många särintressen som t ex klubbar för motorcyklar och mopeder, lastbilar, bussar, terrängfordon, traktorer och campingveteraner. Kort sagt, alla slags motordrivna fordon som någon gång rullat på våra vägar. MHRF är remissinstans för lagförslag och har kontinuerlig kontakt med myndigheter och miljöorganisationer. MHRF har bland annat genom sin verksamhet bidragit till att fordon äldre än 30 år är skattebefriade och att fordon som är 30 år och äldre bara behöver besiktigas vartannat år. Sedan 1975 erbjuder MHRF i samarbete med Folksam en försäkring för samlarfordon av olika kategorier, däribland motorcyklar.

Sedan mitten av 90-talet har TOMCC varit medlem i MHRF och 15 kr av medlemsavgiften i TOMCC går till MHRF. Som medlem kan du därmed ta del av försäkringar, rabatter och annat som MHRF erbjuder.

WATOC

WATOC, World Association of Triumph Owners Club, bildades 1997. Anledningen var att underlätta för Triumph ägare att resa till andra länder, möta nya Triumph entusiaster samt att lära från varandra för att utveckla de respektive klubbarna. Idag är det 8 aktiva klubbar som bildar kärnan i samarbetet. Dessa klubbar är förutom TOMCC Sweden, TOMCC Norway, TOC Denmark, TMOC Germany, TOCN Holland, TOMCC-England, TOMCC-Belgium Triumph Trident and Rocket 3 club i England, Triton Club France samt TOMCC of New Zealand Inc. som tillsammans har mer än 8000 medlemmar.

Tidigare var det svårt att hitta information om olika rally som anordnades i de olika länderna. Nu kan man lätt hitta denna information både i Trajan och här på vår hemsida. Ansträngningar att undvika kollisioner mellan de olika evenemangen görs också även om det är svårt att undvika till 100%.

Varje klubb har utsett en kontaktperson (ILO) som sköter kontakterna med de andra klubbarna. Han/hon fungerar även som kontaktperson för de enskilda medlemmarna. Om man har frågor som resor, träffar, Triumph-handlare eller annat som har med Triumph att göra så kan man alltid få hjälp med kontakter via sin ILO. Det finns även en Breakdown-lista om man mot förmodan skulle få problem med sin Triumph när man är på resande fot.

Varje år träffas representanterna från de olika klubbarna för att dela med sig om kommande års träffar. Man diskuterar även olika svårigheter eller erfarenheter som man kan dra från det gånga året samt eventuella hot mot kubbar i de olika länderna.

Ett annat initiativ för att uppmuntra resandet till olika träffar är WATOC Rally Challenge. Den som deltar i detta får ett märke och ett certifikat som bevis på sin bedrift, men det är mest äran man tävlar om. Den som kör flest kilometer till olika träffar, får också ett litet pris. Det viktigaste av allt är att du faktiskt har använt din Triumph för att träffa likasinnade i andra länder och förhoppningsvis blivit en upplevelse rikare. Och detta är ju poängen och hela idén med WATOC.

WATOC Rally Challange

Nedan hittar du anmälningslistan som du lätt kan skriva ut. Sedan är det bara att styra kosan mot närmaste träff. Glöm inte att få din anmälningslista stämplad på träffplatsen. Alla ägare till Triumph kan delta, gammal som ung (gäller både MC och förare). Det finns ett 20-tal möjliga träffar runt om i Europa varje år. För att kvalificera så måste man besöka minst tre träffar under året, varav en måste vara utanför Sverige.

Anta utmaningen och besök några träffar under sommaren. Vilka träffar som ingår hittar du i Träffkalendern.

Ladda ned Rally Challange card 2019